Θεραπεία

 

Η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να στοχεύει στην ίαση, στην παράταση της ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή. Ανάλογα με το στάδιο της νόσου υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές:

Χειρουργική θεραπεία: αφαίρεση του τμήματος του εντέρου όπου εντοπίζεται ο καρκίνος.

Ακτινοθεραπεία: χρήση ακτινοβολίας για να καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα γύρω από όγκο που αφαιρέθηκε.

Χημειοθεραπεία: ενδοφλέβια ή από στόματος θεραπεία με παράγοντες που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα με διάφορους μηχανισμούς.

Νεότερες στοχεύουσες θεραπείες: συνήθως χορηγούνται μαζί με τη χημειοθεραπεία εμποδίζοντας την αγγείωση του όγκου (δηλ. την τροφοδότησή του με αίμα) και οδηγώντας σταδιακά σε συρρίκνωσή του.

 

Copyright © 2019 Υπουργείο Υγείας