Θεραπεία

 

Στον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη προτείνεται συνήθως η χειρουργική αντιμετώπιση με την πραγματοποίηση της ριζικής προστατεκτομής. Αυτή μπορεί να γίνει ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.

Τα περιεγχειρητικά και μετεγχειρητικά αποτελέσματα (ογκολογικά και λειτουργικά, όπως η μη υποτροπή του καρκίνου, η εγκράτεια ούρησης και η στυτική λειτουργία) των παραπάνω τεχνικών είναι αντικείμενο πολυκεντρικών συγκριτικών μελετών, ενώ σημαντική είναι και η εμπειρία του χειρουργού.

Στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη χρησιμοποιείται συνηθέστερα η ορμονοθεραπεία με τη χορήγηση LHRH αναλόγων και αντιανδρογόνων. Πρόσφατα έχει δοκιμαστεί και η χορήγηση LHRH ανταγωνιστών. Επί εξέλιξης της νόσου μπορεί να γίνει αλλαγή ή απόσυρση του αντιανδρογόνου και να ακολουθήσουν ορμονικοί χειρισμοί δεύτερης γραμμής και τελευταία η χημειοθεραπεία.

 

Copyright © 2018 Υπουργείο Υγείας